SBĚR NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ

Tato událost již proběhla

KÁMEN, BYNOVEC, ARNOLTICE, LABSKÁ STRÁŇ
ve spolupráci s Technickými službami Děčín a.s.

provedou BEZPLATNÝ

SBĚR NEBEZPEČNÝCH A OBJEMNÝCH

ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ
V sobotu 25. března 2023

nebezpečný a objemný odpad lze odevzdat pouze osobně v uvedenou dobu na stanovištích dle níže

uvedeného harmonogramu:
KÁMEN

„U požární zbrojnice“ 08:00 – 08:30

BYNOVEC

„U požární zbrojnice“ 08:40 – 09:40

ARNOLTICE

„Na návsi“ 9:45 – 11:00

LABSKÁ STRÁŇ

„Na návsi“ 11:05 – 12:00

CO LZE ODEVZDAT?
Nebezpečné odpady: např. zbytky barev, ředidla, přípravky proti škůdcům a na ochranu rostlin, hnojiva a další chemikálie,
vyjeté motorové oleje, brzdová kapalina (vše včetně obalů), olejové filtry, znečištěné textilie, autobaterie, vybité baterie
(monočlánky tužkové baterie..), zářivky, lednice, televize,……
Objemné odpady: nábytek, koberce, čalounění a také elektronická zařízení, železný šrot, pneumatiky pouze osobní bez
disku!
Dřevo: vytříděné dřevo z objemného odpadu, lze odevzdat pouze následující: čisté dřevo – desky, rámy, prkna, latě,
hranoly, kulatina, povrchově neupravené dřevo, čisté palety, bednící desky, dřevotřískové dřevo (v poměru 50 % na 50 %
s čistým dřevem), dřevěný nábytek, OSB desky, lepené dřevo, střešní konstrukce = veškeré dřevo bez kovových částí a skla

!!! POZOR !!!

Nelze odevzdávat stavební suť, lepenku, eternit, veškeré autodíly, pneumatiky nákladní a traktorové,

heliové bomby, plynové bomby, bomby na sváření, vyřazené léky!!!

Technické služby Děčín a.s. . Děčín III, Březová 402, PSČ 405 01
Tel. 493 645 020 . E-mail tsdecin@mariuspedersen.cz . www.mariuspedersen.cz
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 772 . IČ 64052257
Odpady nelze na stanovištích volně odkládat.