Turistické informace

Necelý kilometr od středu obce je položena pískovcová vyhlídková terasa Belveder s výhledem na kaňon Labe, v jejíž blízkosti stojí hotel jménem Belveder.

Vyhlídka

Bevedér je upravená skalní terasa s pěknou vyhlídkou do údolí řeky Labe. Vyhlídková terasa se nalézá asi 130 m vysoko nad řekou Labe u obce Labská Stráň asi 3 km jižně od Hřenska v okrese Děčín. V blízkosti terasy s vyhlídkou se nalézá bývalý hostinec, dnes penzion Belvedér.

Na přelomu 18. století zde byla vybudována vlastníky nedalekého zámku v Bynovci  s dodnes dochovaným erbem zakladatelů – pánů z Clary-Aldringen a zároveň byla upravena vyhlídková terasa. Na terase se v té době pořádaly oblíbené hudební produkce. Se zámkem v Bynovci je vyhlídková terasa spojena od 19. století 4 km dlouhou kočárovou cestou, po které dnes prochází červená turistická značka.

Přístup pro pěší turisty je možný po červené turistické značce vedoucí v délce cca 15 km z Hřenska do Děčína.

Motoristé mohou přijet až téměř k vyhlídce na parkoviště u penzionu Belvedér po silnici vedoucí z Hřenska přes Janov a Arnoltic. Další možný přístup pro pěší je od přívozu v Dolním Žlebu. Přímo proti výstupu od přívozu přes silnici vede stezka, která po chvíli přejde v sice turisticky neznačenou, ale poměrně dobře zachovanou kdysi vybudovanou kamennou cestu. Z vyhlídky Belveder dolů do labského údolí vedou také schody. Přístup k nim je pod restaurací vyznačen.

Poblíž obce býval pískovcový lom, v němž se těžil pískovec a přímo na místě se z něj opracovávaly mlýnské kameny.

V okolí naší obce se nachází asi 40 pseudokrasových jeskyní. Nejrozsáhlejším jeskynním komplexem labských pískovců je systém „Loupežnické“ a „Pytlácké“ jeskyně pod Labskou Strání. Obě jeskyně jsou propojeny velmi úzkou a klikatou plazivkou.

V okolních lesích se nachází 19 vojenských opevnění tzv. ŘOPÍKŮ. První tři pevnosti stojí hned za obcí, další se nachází v údolí Suché Kamenice a zbylých 15 se v jedné linii táhne až k Janovu.