e-podatelna

Doručení datové zprávy osobně nebo pozemní poštou na podatelnu: Obecní úřad Labská Stráň
Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Labská Stráň datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

 • Místo podání datové zprávy: Obecní úřad Labská Stráň, Labská Stráň 111, 405 02 Děčín 2
 • Časová možnost podání:
  • Pozemní poštou: kdykoliv
  • Osobně: v úřední dny podatelny
 • Potvrzení přijetí:
  • Pozemní poštou: Převzetí se nepotvrzuje
  • Osobně: v den převzetí datové zprávy
  • Úřední dny podatelny:
   pondělí 8:00 – 16:00
   středa 8:00 – 14:30