Sběr nebezpečných a objemných odpadů

Tato událost již proběhla

Nebezpečný a objemný odpad lze odevzdat pouze osobně v uvedenou dobu na k tomu určených stanovištích.

LABSKÁ STRÁŇ
„Na návsi“ 12:55 – 13:55

CO LZE ODEVZDAT ?
Nebezpečné odpady: např. zbytky barev, ředidla, přípravky proti škůdcům a na ochranu rostlin, hnojiva a další chemikálie, vyjeté motorové oleje, brzdová kapalina (vše včetně obalů), olejové filtry, znečištěné textilie, autobaterie, vybité baterie (monočlánky tužkové baterie..), zářivky, lednice, televize,……
Objemné odpady: nábytek, koberce, čalounění a také elektronická zařízení, železný šrot, pneumatiky pouze osobní bez disku!
!!! POZOR !!!
Nelze odevzdávat stavební suť, lepenku, eternit, veškeré autodíly, pneumatiky nákladní a traktorové, heliové bomby, plynové bomby, bomby na sváření, vyřazené léky!!!
Odpady nelze na stanovištích volně odkládat, každý občan si naloží svůj nebezpečný odpad do přistavených vozidel.